• Khoa GV Quân sự

  KHOA GIÁO VIÊN QUÂN SỰ STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ  Hứa Hải Triều  Trưởng Khoa  ĐT: 0983.682.559 1 Vũ Quang Kiên Phó Trưởng Khoa ĐT: 0978.204.396 2 Hoàng Văn Thủy Giảng viên ĐT: 01693.985.911 3 Nguyễn Đàm Thọ “ ĐT:...

  Đăng ngày: 26/09/2017
 • Khoa GV Chính trị

  KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Dương Văn Hảo Trưởng Khoa ĐT: 0988.402.419 2 Ngô Hải Linh Tổ trưởng Bộ môn ĐT: 0974.904.488 3 Hoàng Thu Huyền Chuyên viên ĐT: 0943.776.343 4 Trần Văn Sáng Giảng 5...

  Đăng ngày: 26/09/2017
 • Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

  PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Lê Văn Tuấn Trưởng Phòng ĐT: 0973.702.666 2 Đào Đình Dũng Phó trưởng Phòng Email: daodinhdung.gdqptn@gmail.com ĐT: 0915.640.462 3 Hoàng Tuấn Anh Kế toán 4...

  Đăng ngày: 26/09/2017
 • Phòng Hành chính, Tổ chức

  PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Nguyễn Quang Công Trưởng Phòng Email: quangcong.ttgdqp@gmail.com ĐT: 0912.623.159 2 Nguyễn Thị Hồng Thuyên Phó Trưởng phòng Email: totamlan@gmail.com ĐT: 01233.477.789 3 Thu...

  Đăng ngày: 26/09/2017
 • Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên

  PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SINH VIÊN STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Phạm Đức Quỳnh Trưởng phòng Email: phamquynh.gdqptn@gmail.com ĐT: 0975.589.788 2 Trần Hoàng Tinh Phó trưởng Phòng Email: tinhqptn@gmail.com ĐT: 0988.114.316 3 Quang...

  Đăng ngày: 26/09/2017
 • Ban Giám đốc

  Đăng ngày: 26/08/2017
 • Đoàn thanh niên

  Đăng ngày: 23/08/2017
 • Công đoàn

  Đăng ngày: 23/08/2017
 • Đảng ủy

  Đăng ngày: 23/08/2017