• Sứ mệnh , tầm nhìn

    Sứ mệnh: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên là Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh, phục vụ sự phát triển...

    Đăng ngày: 26/11/2015