• Sứ mạng, tầm nhìn

    Sứ mạng: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Thái Nguyên có, nhiệm vụ giáo dục,đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh...

    Đăng ngày: 26/10/2017