Danh sách phân lớp và lịch thi lại năm học 2017-2018 xem tại đây.

Lịch thi của sinh viên học lại năm học 2017-2018 xem tại đây.