26/09/2017 - 03:09 Cơ cấu tổ chức

KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1 duong-van-hao Dương Văn Hảo

Trưởng Khoa

ĐT: 0988.402.419
2 ngo-hai-linh Ngô Hải Linh

Tổ trưởng Bộ môn

ĐT: 0974.904.488
3 hoang-thu-huyen Hoàng Thu Huyền Chuyên viên ĐT: 0943.776.343
4 Trần Văn Sáng Trần Văn Sáng

Giảng viên

ĐT: 0982.716.636
5 nguyen-thanh-tu Nguyễn Thanh Tú

ĐT: 0979.715.229
6 nguyen-the-tai Nguyễn Thế Tài Email: huyentai2010@gmail.com

ĐT: 0984.028.552

7 nguyen-huy-hoang Nguyễn Huy Hoàng

ĐT: 01654479679
8 trieu-van-quan Triệu Văn Quân

ĐT: 01696.931.400
9 duong-truong-sinh Dương Trường Sinh

ĐT: 01652.022.296
10 5Hoang Quoc Huy Hoàng Quốc Huy

ĐT: 0975.242.003
11 vu-van-xuyen Vũ Văn Xuyên

ĐT: 01667.901.509
12 vu-thi-diem Vũ Thị Diễm

ĐT: 01649.536.421
13 pham-thi-thu-tra Phạm Thị Thu Trà

ĐT: 01699.613.725