20/03/2018 - 03:03 Cơ cấu tổ chức

KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1 Nguyễn Quang Công

Trưởng Khoa

Email: quangcong.gdqptn@gmail.com

ĐT: 0912.623.159

2 ngo-hai-linh Ngô Hải Linh

Tổ trưởng Bộ môn

Email: namtuocbongdem8486@gmail.com

ĐT: 0974.904.488

3 hoang-thu-huyen Hoàng Thu Huyền Chuyên viên Email: hoanghuyen.gdh19@gmail.com

ĐT: 0943.776.343

4 Trần Văn Sáng

Giảng viên

ĐT: 0982.716.636
5 nguyen-thanh-tu Nguyễn Thanh Tú

ĐT: 0979.715.229
6 Trần Văn Sơn ĐT: 0969.242.555
7 nguyen-huy-hoang Nguyễn Huy Hoàng

ĐT: 01654479679
8 trieu-van-quan Triệu Văn Quân

ĐT: 01696.931.400
9 duong-truong-sinh Dương Trường Sinh

ĐT: 01652.022.296
10 5Hoang Quoc Huy Hoàng Quốc Huy

ĐT: 0975.242.003
11 vu-van-xuyen Vũ Văn Xuyên

ĐT: 01667.901.509
12 vu-thi-diem Vũ Thị Diễm

ĐT: 01649.536.421
13 pham-thi-thu-tra Phạm Thị Thu Trà

ĐT: 01699.613.725
14  Mai Thanh Hải Email: maithanhhai32b@gmil.com

ĐT: 0974.785.565