20/03/2018 - 03:03 Cơ cấu tổ chức

KHOA GIÁO VIÊN QUÂN SỰ

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

 1 4Hua Hai Trieu  Hứa Hải Triều  Trưởng Khoa Email: huahaitrieugdqp@gmail.com 

ĐT: 0983.682.559

2

vu-quang-kien Vũ Quang Kiên

Phó Trưởng Khoa

Email: quangkien.qptn@gmail.com

ĐT: 0978.204.396

3

hoang-xuan-thuy Hoàng Xuân Thủy

Giảng viên

ĐT: 01693.985.911

4

Nguyễn Đàm Thọ

ĐT: 0982.938.693

5

tran-minh-nam Trần Minh Nam

ĐT: 01699.334.833

6

luu-quoc-khanh Lưu Quốc Khánh

ĐT: 0979.256.786

7

nguyen-hai-duong Nguyễn Hải Dương

ĐT: 0987.256.688

8

tran-van-khanh Trần Văn Khánh

ĐT: 0984.249.990

9

bui-duy-khanh Bùi Duy Khánh

ĐT: 0982.549.245

10

hoang-huu-hieu1 Hoàng Hữu Hiệu

ĐT: 01696.828.233

11

nguyen-trung Nguyễn Trung

ĐT: 0978.152.333

12

le-thi-bich-thao Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên

ĐT: 0973.194.773