26/09/2017 - 03:09 Cơ cấu tổ chức

KHOA GIÁO VIÊN QUÂN SỰ

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

4Hua Hai Trieu  Hứa Hải Triều  Trưởng Khoa  ĐT: 0983.682.559

1

vu-quang-kien Vũ Quang Kiên

Phó Trưởng Khoa

ĐT: 0978.204.396

2

hoang-xuan-thuy Hoàng Văn Thủy

Giảng viên

ĐT: 01693.985.911

3

Nguyễn Đàm Thọ Nguyễn Đàm Thọ

ĐT: 0982.938.693

4

tran-minh-nam Trần Minh Nam

ĐT: 01699.334.833

5

luu-quoc-khanh Lưu Quốc Khánh

ĐT: 0979.256.786

6

nguyen-hai-duong Nguyễn Hải Dương

ĐT: 0987.256.688

7

tran-van-khanh Trần Văn Khánh

ĐT: 0984.249.990

8

bui-duy-khanh Bùi Duy Khánh

ĐT: 0982.549.245

9

hoang-huu-hieu1 Hoàng Hữu Hiệu

ĐT: 01696.828.233

10

nguyen-trung Nguyễn Trung

ĐT: 0978.152.333

11

le-thi-bich-thao Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên

ĐT: 0973.194.773