20/03/2018 - 03:03 Cơ cấu tổ chức

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SINH VIÊN

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

pham-duc-quynh

Phạm Đức Quỳnh

Trưởng phòng

Email: phamquynh.gdqptn@gmail.com

ĐT: 0975.589.788

2

tran-hoang-tinh Trần Hoàng Tinh

Phó trưởng Phòng

Email: tinhqptn@gmail.com

ĐT: 0988.114.316

3

trieu-quang-ke Triệu Quang Kế

Phó trưởng Phòng

Email: kegdqptn@gmail.com

ĐT: 0963.922.691

4

duong-thi-thanh-mai Dương Thị Thanh Mai

Chuyên viên

Email: quynhmai84.gdqptn@gmail.com

ĐT: 0986.20.20.21

5

nguyen-thi-nghia-2 Nguyễn Thị Nghĩa

Email: htn.sptk40@gmail.com

ĐT: 0976.179.535

6

vu-hoang-nam Vũ Hoàng Nam

Email: hnam0802@gmail.com

ĐT: 0973.730.725

7

pham-van-tuan Phạm Văn Tuân

CBQL SV

Email: phamvantuanttqp@gmail.com

ĐT: 0973.428.664

8

bui-nhu-quynh Bùi Như Quỳnh

Chuyên viên

Email: nhuquynhtn0885@gmail.com

ĐT: 0983.509.007

9

pham-thi-lan-hue Phạm Thị Lan Huệ

Email: lanhuekhk8@gmail.com

ĐT: 01662.045.219

10

vu-thi-thanh-mai Vũ Thị Thanh Mai

Email: vuthanhmai225@gmail.com

ĐT: 0974.915.880

11

dang-thuy-linh Đặng Thùy Linh

Email: linhthuydangtn@gmail.com

ĐT: 0983.483.498

12

pham-my-anh Phạm Mỹ Anh

Email: anhmypham301@gmail.com

ĐT: 0989.554.366

13

hoang-thi-thanh-huyen Hoàng Thị Thanh Huyền

Email: huyenht.mbf@gmail.com

ĐT: 0967.543.888

14

nguyen-xuan-truong-2 Nguyễn Xuân Trường

CBQL SV

Email: xuantruong2805@gmail.com

ĐT: 0976.897.522

15

nguyen-trung-kien-2 Nguyễn Trung Kiên

ĐT: 01692993899

16

mac-huu-tuyen Mạc Hữu Tuyến

ĐT: 01645.451.741

17

nong-la-duy Nông La Duy

Email: nongladuy87@gmail.com

ĐT: 0973.804.689

18

nguyen-xuan-hao Nguyễn Xuân Hảo

ĐT: 01674.700.692

19

ha-thi-thu Hà Thị Thu

Nhân viên

ĐT: 0987.356.489

20

pham-thi-thu-ha Phạm Thị Thu Hà

Nhân viên

ĐT: 0982.682.825