26/09/2017 - 03:09 Cơ cấu tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

nguyen-quang-cong Nguyễn Quang Công

Trưởng Phòng

Email: quangcong.ttgdqp@gmail.com

ĐT: 0912.623.159

2

nguyen-thi-hong-thuyen Nguyễn Thị Hồng Thuyên

Phó Trưởng phòng

Email: totamlan@gmail.com

ĐT: 01233.477.789

3

bui-thi-thu-hien Bùi Thị Thu Hiền

Nhân viên

Email: thuhien.gdqp@gmail.com

ĐT: 0989.933.875

4

nguyen-lan-hoa Nguyễn Lan Hoa

Email: lanhoa81@gmail.com

ĐT: 0983.758.150

5

nguyen-thi-thu-ha Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nguyenthuha1306@gmail.com

ĐT: 0984.744.999

6

nguyen-thi-men Nguyễn Thị Mến

ĐT: 0975.228.529

7

nguyen-thi-phuong-thoa Nguyễn Thị Phương Thoa

Email: phuongthoaqn2@gmail.com

ĐT: 0962.218.091

8

nguyen-thi-ngan Nguyễn Thị Ngân

Email: kimngan1512@gmail.com

ĐT: 0984.087.189

9

nguyen-manh-hung Nguyễn Mạnh Hùng

Lái xe

ĐT: 0912.661.322

10

ngo-van-hoa Ngô Văn Hòa

ĐT: 0982.973.158

11

mai-quy-thanh Mai Quý Thành

Tổ trưởng bảo vệ

ĐT: 0989.743.712

12

do-van-luong Đỗ Văn Lương

Bảo vệ

ĐT: 0976.549.686

13

nguyen-quoc-dong Nguyễn Quốc Đồng

14

luong-xuan-tien Lương Xuân Tiến

ĐT: 0973.351.127

15

Nguyễn Văn Lớt ĐT: 01294471307

16

Trần Bảo Chung  “ ĐT: 01254570453

17

tran-thi-bich-hop Trần Thị Bích Hợp

Chuyên viên

ĐT: 0912.899.125
 18 Lê Đại Lâm  Lê Đại Lâm  “