Tên văn bản Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Loại văn bản Thông tư
Số / Ký hiệu 01/2018/TT-BGDĐT
Trích yếu Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành 26/01/2018
Ngày hiệu lực 14/3/2018
Ngày hết hiệu lực ---
Người ký Phạm Mạnh Hùng
Tệp đính kèm Tải về tệp đính kèm