Bảng tổng hợp các khoản thu của sinh viên K27-KD1 (ĐH KT&QTKD)