Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về công tác bảo đảm phục vụ – Kỳ 2 năm học 2015 – 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày……tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN

VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM PHỤC VỤ

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng;

– Các Phòng, khoa trực thuộc.

I. Mục đích khảo sát

         Thăm dò ý kiến của sinh viên về công tác, bảo đảm phục vụ nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ cho sinh viên.

II. Quá trình thực hiện

  1. Đối tượng

         – Sinh viên khóa K24-NL2;

         – Lấy 21 lớp trong tổng số lớp học toàn khóa;

         – Có 830 sinh viên tham gia khảo sát.

  1. Phương pháp

         Sinh viên thực hiện khảo sát trên phiếu “Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác, bảo đảm phục vụ”. Bộ phận Thanh tra khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục trực tiếp hướng dẫn và phát phiếu cho sinh viên khi các em hoàn thành kỳ thi kết thúc học phần.

  1. Thời gian

         Lấy phiếu ý kiến phản hồi vào ngày 28/4/2016.

III. Thống kê kết quả

  1. Mô tả phiếu khảo sát

         Phiếu khảo sát lấy ý kiến của người học về công tác, bảo đảm phục vụ tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng bao gồm 3 phần. Phần 1 bao gồm các câu hỏi liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; Phần 2 bao gồm các câu hỏi liên quan đến cán bộ quản lý khung; Phần 3 bao gồm các câu hỏi liên quan đến các bộ phận phục vụ đảm bảo khác như: Bộ phận tiếp sinh viên, điện nước, cấp phát quân trang, y tế, bảo vệ, căng tin, nhà ăn…

         Sinh viên trả lời bằng cách trọn vào 1 trong 4 mức “không đồng ý”, “phân vân”, “đồng ý” và “hoàn toàn đồng ý”

         Ngoài ra, sinh viên có thể nêu ý kiến đóng góp, kiến nghị của mình trong phần cuối của phiếu;

  1. Kết quả khảo sát

Phần 1. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

HK2 Hinh 1 - Co so vat chat

               Hình 1. Sự hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

Câu 1 Phòng học đảm bảo yêu cầu về chỗ ngồi.
Câu 2 Phòng học đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, vệ sinh, độ thông thoáng.
Câu 3 Phòng học có đủ các phương tiện hỗ trợ cần thiết cho giảng dạy.
Câu 4 Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho Sinh viên.
Câu 5 Vũ khí, trang bị vật chất học tập đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên.

          Nhìn vào hình trên, chúng ta thấy tỉ lệ sinh viên hài lòng về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy, học môn học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm của chúng ta là khá cao; Đa số các em hoàn toàn đồng ý và đồng ý cho rằng phòng học đã đảm bảo yêu cầu về chỗ ngồi, ánh sáng, độ thông thoáng và đầy đủ các phương tiện hỗ trợ cần thiết cho công tác giảng dạy; thư viện cung cấp đầy đủ giáo trình cho sinh viên ngoài ra vũ khí trang bị vật chất học tập đầy đủ.

         Bên cạnh sự hài lòng đó một số em cũng góp ý về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực này; ý kiến tham gia đóng góp như sau:

         – Nhà vệ sinh trên giảng đường không được đảm bảo vệ sinh, còn bẩn và hỏng, tắc đề nghị Trung tâm xem xét khắc phục nhanh chóng khi gặp sự cố;

         – Nhà vệ sinh cần trang bị thêm xà phòng rửa tay và giấy vệ sinh;

         – Bàn học ở khu giảng đường còn bẩn, mặt bàn bẩn làm bẩn sách và các tài liệu khác đề nghị Trung tâm tổ chức dọn vệ sinh, lau sạch các mặt bàn;

         – Ở một số phòng học cơ sở vật chất như: Quạt, đèn điện hiện tại đã xuống cấp đề nghị thay thế;

         – Máy chiếu ở phòng A103, Hội trường lớn bị mờ, khó nhìn đề nghị cần sửa chữa;

         – Cần tăng thời gian học và tự học hơn vào tuần cuối để sinh viên có đủ thời gian ôn thi;

Phần 2. Cán bộ quản lý khung

HK2 Hinh 2 - Can bo khung

Hình 2. Sự hài lòng của sinh viên về cán bộ quản lý khung

Câu 6 Sinh viên được phổ biến rõ ràng về các quy định, quy chế môn học và nội quy ở Ký túc xá.
Câu 7 Sinh viên được thông báo đầy đủ về kế hoạch giảng dạy môn học
Câu 8 Việc duy trì, rèn luyện kỷ luật đối với sinh viên là nghiêm túc.
Câu 9 Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của sinh viên được quan tâm, giải quyết thỏa đáng và kịp thời.
Câu 10 Nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên phương pháp học tập.
Câu 11 Quan tâm, động viên kịp thời đến tư tưởng, tình cảm của sinh viên.
Câu 12 Các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức hiệu quả.
Câu 13 Việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên được thực hiện dân chủ và công bằng.
Câu 14 Việc thực hiện công tác khen thưởng, xử lý kỷ luật được thực hiện công khai, chính xác, công bằng, đúng đối tượng và kịp thời.
Câu 15 Theo anh (chị): Cán bộ quản lý khung thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện.

         Nhìn vào hình trên, chúng ta có thể thấy sự hài lòng của sinh viên về năng lực cũng như thái độ phục vụ của cán bộ quản lý khung là khá cao; Các đồng chí đã làm tốt công tác phổ biến các quy định, quy chế và nội quy ở ký túc xá cho mỗi khóa học khi tham gia học môn GDQP&AN; ngoài ra các đồng chí cán bộ quản lý khung đã duy trì, rèn luyện kỷ luật nghiêm túc đối với sinh viên. Trên 97% sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý cho rằng các cán bộ quản lý khung đã thực sự công bằng, công khai và chính xác trong công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với sinh viên và nhận định rằng cán bộ quản lý khung thực sự có tác dụng hỗ trợ sinh viên trong học tập cũng như rèn luyện.

         Bên cạnh đó, cán bộ quản lý khung cần tập trung phát huy tốt hơn nữa trong những mảng công việc sau:

         – Trong công tác gải quyết những ý kiến, kiến nghị đề xuất của sinh viên cần tập trung giải quyết nhanh gọn, khoa học hơn nữa;

         – Các cán bộ quản lý khung cần nhiệt tình hơn trong công tác hướng dẫn tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập;

         – Cán bộ quản lý khung cần quản lý chặt chẽ hơn nữa, nghiêm khắc hơn đối với sinh viên;

         – Cán bộ khung cần kiểm tra tích cực hơn nữa vào giờ tự học và giờ ca trực;

         – Cần nắm bắt kịp thời đến tư tưởng tình cảm của sinh viên để quan tâm động viên tránh để xảy ra các trường hợp không mong muốn;

         – Các hoạt động ngoài giờ lên lớp cần được tổ chức nhiều hoạt động hơn;

         – Cần có những chương trình, hoạt động ngoại khóa bổ ích hơn nữa vào cuối tuần;

Phần 3. Các nội dung khác

HK2 Hinh 3 - Dam bao phuc vu

Hình 3. Sự hài lòng của sinh viên về các nội dung khác liên quan đến công tác bảo đảm phục vụ cho sinh viên

Câu 16 Cán bộ phòng tiếp sinh viên nhiệt tình, giải quyết các vấn đề của sinh viên kịp thời.
Câu 17 Trung tâm đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên.
Câu 18 Sinh viên được phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt khi có yêu cầu.
Câu 19 Việc cấp phát quân trang cho sinh viên là đầy đủ và phù hợp.
Câu 20 Thái độ và phong cách làm việc của đội ngũ bảo vệ là đúng mực.
Câu 21 Tình hình an ninh trật tự ở KTX được đảm bảo.
Câu 22 Công tác bảo đảm điện, nước cho sinh viên tại KTX là ổn định.
Câu 23 Cán bộ ở các phòng ban (tài chính, y tế, ĐT-QLSV, khoa GV) nhiệt tình, vui vẻ, tôn trọng sinh viên
Câu 24 Thái độ và chất lượng phục vụ của nhà ăn sinh viên đảm bảo.
Câu 25 Dịch vụ căng tin đáp ứng được nhu cầu của sinh viên, giá các mặt hàng là phù hợp.

         Nhìn vào hình trên, chúng ta thấy tỉ lệ sinh viên hài lòng ở một số nội dung còn chưa cao như “y tế” (19%); công tác bảo đảm điện nước (20.1%); Chất lượng phục vụ nhà ăn (21%); Dịch vụ căng tin (26%); Và các em cũng có góp ý nhiều liên quan đến lĩnh vực này; Ý kiến đóng góp cụ thể cho từng lĩnh vực như sau:

Câu 16. Cán bộ phòng tiếp sinh viên nhiệt tình, giải quyết các vấn đề của sinh viên kịp thời

         – Cán bộ cần có thái độ nhiệt tình hơn đối với sinh viên

         – Giải quyết các thắc mắc của sinh viên chưa rõ ràng và cụ thể

Câu 17.  Trung tâm đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên

         – Cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hơn nữa vào những ngày cuối tuần

         – Thời gian chơi thể thao ở mỗi buổi chiều được nhiều hơn;

         – Mỗi khóa học nên tổ chức các buổi giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…ở mỗi dãy nhà, mỗi khung.

Câu 18. Sinh viên được phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt khi có yêu cầu

         – Các dịch vụ y tế cần đảm bảo hơn, đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe cho sinh viên;

         – Cán bộ y tế chưa nhiệt tình khi khám bệnh, có thái độ khó chịu, không tôn trọng sinh viên trong khi khám bệnh;

         – Cán bộ y tế cần chuẩn đoán bệnh tốt hơn;

         – Muỗi, ruồi trong ký túc xá, nhà ăn quá nhiều, cần phun thuốc diệt muỗi thường xuyên hơn để bảo vệ sức khỏe cho sinh viên;

         – Cần kiểm tra chặt chẽ hơn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà ăn và căng tin;

Câu 19. Việc cấp phát quân trang cho sinh viên là đầy đủ và phù hợp

        – Quân trang có nhiều bộ bị rách, hỏng cần được loại bỏ;

         – Cán bộ cấp quân trang cần thân thiện, nhiệt tình hơn khi cấp quân trang;

Câu 20. Thái độ và phong cách làm việc của đội ngũ bảo vệ là đúng mực

         – Các bác bảo vệ hay có thái độ cáu gắt, quát mắng sinh viên;

Câu 22.  Công tác bảo đảm điện, nước cho sinh viên tại KTX là ổn định

         – Hệ thống ống thoát nước sinh hoạt chưa đảm bảo, hay bị tắc (KTX A);

         – Nước sinh hoạt thường xuyên bị mất, nhiều hôm nước bị bẩn;

         – Một số thiết bị điện trong KTX bị hỏng, cần sửa chữa kịp thời các thiết bị bị hỏng

         – Quạt treo tường và bóng điện ở các phòng trong KTX chưa đáp ứng đủ

Câu 24. Thái độ và chất lượng phục vụ của nhà ăn sinh viên đảm bảo

         – Mong Trung tâm khắc phục vấn đề vệ sinh trong nhà ăn

         – Thực đơn hàng ngày, hàng tuần được lặp lại quá nhiều (ăn quá nhiều cá mắm);

         – Xem xét lại lượng thức ăn trên mỗi xuất ăn/số tiền đóng;

         – Đồ ăn nấu sớm, khi đi ăn sinh viên phải ăn đồ nguội;

        – Cần cải thiện thực đơn cho mỗi bữa ăn hợp lý hơn;

         – Không ăn đồ ăn lại của bữa trước;

         – Thái độ phục vụ tại nhà ăn chưa nhiệt tình, hay quát mắng sinh viên;

Câu 25. Dịch vụ căng tin đáp ứng được nhu cầu của sinh viên, giá các mặt hàng là phù hợp

         – Giá cả bán trong căng tin đắt hơn so với ở ngoài nhiều;

         – Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo;

         – Thái độ phục vụ chưa tốt.

IV. Kiến nghị

         Lãnh đạo các Phòng, Khoa nghiên cứu các ý kiến của sinh viên và có biện pháp chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của sinh viên khi tham gia môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm./.

 

Nơi nhận:

– Ban giám đốc (để bc);

– Phòng, Khoa (để t/h);

– Lưu: ĐT-QLSV, M07b.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đại tá Đàm Văn Dũng