Chỉ thị số 12/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới

Số/Ký hiệu 12/CT-TW
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Người ký Trương Tấn Sang
Ngày ban hành 03/5/2007
Ngày hiệu lực 03/5/2007
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Tệp đính kèm Chi thi 12-CTTW