Công đoàn

Stt Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1

Nguyễn Quang Công Chủ tịch Phó Trưởng Phòng Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0912.623.159

Email: congnq@tnu.edu.vn

2 Dương Thế Ngọc Phó Chủ tịch Kế toán trưởng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0989.313.444

Email: ngocdt@tnu.edu.vn

3 Hứa Hải Triều Ủy viên Trưởng Khoa Giáo viên

ĐT: 0983.682.559

Email: trieuhh@tnu.edu.vn

4 Dương Thị Thanh Mai Ủy viên Phó Trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0986.202.021

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

5 Nguyễn Thanh Tú Ủy viên Giảng viên Khoa Giáo viên

ĐT: 01654479679

Email: tunt@tnu.edu.vn

6 Mai Quý Thành Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0989.743.712

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

7 Nguyễn Thị Nghĩa Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0976.179.535

Email: nghia.nt@tnu.edu.vn