Đăng ký tham gia xây dựng chương trình GDQP&AN cho học sinh thông qua HĐNK và chương trình HKQĐ “Chúng em học làm chiến sỹ”