Đoàn thanh niên

Stt Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Xuân Trường Bí thư Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0976.897.522

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

2 Nguyễn Trung Kiên Phó Bí thư Khoa Giáo viên

ĐT: 0392 993 899

Email: kiennt@tnu.edu.vn

3 Vũ Văn Xuyên Ủy viên Khoa Giáo viên

ĐT: 01667.901.509

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

4 Nguyễn Thị Ngân Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0984.087.189

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

5 Vũ Hoàng Nam Ủy viên Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0936 664 456

Email: hnam0802@gmail.com