Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

         Chiều ngày 09/10/2018, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm học 2018 – 2019.

         Tham dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Trung tâm; Đại tá Hoàng Danh Luyến – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Đại tá Hoàng Danh Luyến – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Báo cáo nêu rõ về những thành tích đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong hoạt động dạy và học, cũng như trong hoạt động phong trào của cán bộ, giảng viên và sinh viên năm học vừa qua. Trong năm học 2017 – 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; phối hợp với các tổ chức đoàn thể; tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong toàn Trung tâm đã đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trên tất cả các mặt. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ được giao để tập trung sức triển khai thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

         Nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề mang tính chiến lược về các lĩnh vực, hoạt động của Trung tâm nói chung, các Khòng, Khoa chức năng nói riêng. Có nhiều vấn đề được đặt ra trong năm học mới 2018 – 2019, nổi bật là công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ giảng dạy,…

         Tổng kết Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Trung tâm kết luận, cụ thể như sau:

  1. Khẩu hiệu năm học 2018-2019 là: “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”.
  2. Cần chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm của Trung tâm để đưa ra phương hướng khắc phục. Bốn khó khăn Trung tâm cần vượt qua trong thời gian tới là: sinh viên giảm; thực hiện tái cơ cấu Trung tâm; nguồn thu giảm; cạnh tranh trong đào tạo.
  3. Đấu tranh, phản biện phải đúng hướng, đúng chỗ, đúng lúc, đúng vai, thuộc bài. Kiên quyết nói không với suy nghĩ, cách làm thiếu tinh thần xây dựng; kỳ thị với những cá nhân chỉ bới móc, hạn chế, khuyết điểm của đồng nghiệp. Xây dựng văn hóa xây dựng, văn hóa kiến tạo trong cán bộ, viên chức, người lao động.
  4. Bốn nhiệm vụ của Trung tâm năm học 2018-2019:

         – Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chất lượng. Đánh giá lại cán bộ: Đối với giảng viên cần làm rõ năng lực giảng dạy, nếu tốt thì lan tỏa, nếu chưa đạt yêu cầu thì sắp xếp bồi dưỡng lại. Sắp xếp chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ, năng lực của giảng viên. Đối với cán bộ phục vụ cần đánh giá nghiêm túc. Cán bộ năng lực yếu kém Trung tâm cho thôi hợp đồng. Căn cứ số lượng vị trí việc làm để sắp xếp cán bộ phục vụ.

         – Chuyên môn: Chất lượng giảng dạy phải được quan tâm hàng đầu là yêu cầu cao nhất. Khoa Giáo viên chính trị phải đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật thông tin đưa vào từng bài giảng. Khoa Giáo viên quân sự quan tâm đến thao trường. Hai khoa chia sẻ với Trung tâm về trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo trong bối cảnh tài chính khó khăn. Trung tâm sẽ trang bị đủ điều kiện tối thiểu cho giảng viên trong công tác giảng dạy.

         Quan tâm đến quy chế, nền nếp.

        Quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng, học sinh và sinh viên. Nhân rộng phạm vi ảnh hưởng giáo dục an ninh quốc phòng.

         Quan tâm đến hoạt động đánh giá (cần phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, lý do).

         – Quản lý: Các phòng chức năng rà soát, báo cáo các chế độ chính sách cho giảng viên, chỉ rõ các chế độ đã thực hiện, chưa thực hiện.

         – Tăng cường nền nếp, kỷ cương, ngay ngắn, nghiêm túc trong lao động.

         Dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm, đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa đã ký cam kết thi đua năm học 2018-2019 thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm trên mọi mặt.

         Nhân dịp này, Trung tâm cũng đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm.

Bài cùng chuyên mục