Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” năm 2019


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “Chúng em học làm chiến sỹ” năm 2019

          Trước khi tham gia chương trình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh một số nội dung liên quan đến chương trình và các mẫu biểu cần biết khi tham gia chương trình như sau:

[1] Nội quy chương trình;

[2] Phiếu đăng ký tham gia chương trình;

[3] Bản cam kết của phụ huynh;

[4] Kế hoạch hiệp đồng với phụ huynh;

[5] Thời gian biểu học tập trong 1 ngày của “chiến sỹ”.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

* Quý phụ huynh đăng ký cho con tham gia chương trình xin điền các thông tin tại Mẫu 1 và Mẫu 2     

         Yêu cầu gia đình điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký và ký cam kết khi cho con tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” năm 2019, chịu trách nhiệm về những thông tin đã ghi trong phiếu đăng ký;

* Phiếu đăng ký và bản cam kết của phụ huynh

          – Nộp trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên – Phòng 104 nhà N6

          – Qua địa chỉ Email: chungemhoclamchiensy@gmail.com

         SĐT hỗ trợ: 0986.20.20.21 /  0976.179.535.

* Hình thức nộp kinh phí

Kinh phí tham gia chương trình: 2.600.000 đ/1 học sinh

          – Nộp kinh phí trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên – Phòng 104 nhà N6;

            – Qua hình thức chuyển khoản:  

Tên đơn vị:  Trung Tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Tên chủ tài khoản:  TT Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Số tài khoản:             3901 0000 616 428

Tại ngân hàng: Đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Chú ý

          – Để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc kiểm tra thông tin, trên phiếu chuyển khoản có dòng “Lý do” các bậc phụ huynh ghi như sau: Lý do: Họ tên phụ huynh ……….đóng kinh phí cho chiến sỹ (em)……………., (ví dụ: Lý do: Bố Nguyễn Văn A đóng kinh phí cho chiến sỹ: Nguyễn Văn B)

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        BAN TỔ CHỨC

                                                                             

 

Bài cùng chuyên mục