Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI