Kế hoạch tổ chức Giải thi đấu bóng đá sinh viên K27-CN1