Kế hoạch tổ chức giao hữu bóng đá giữa Đoàn Trung tâm và Chi đoàn PA03