Kết quả học tập môn học GDQP&AN 01 SV Trường ĐH KTCN (Ghép K27-YD1)