Kết quả học tập môn học GDQP&AN 01 SV Trường ĐH Sư phạm (Ghép K27-TT1)