Kết quả học tập và quyết định cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN K27-NL1 (K49 – ĐH Nông Lâm)

K48,47,46,45,43 K49 Bao ve thuc vat
K49 CNSH K49 CNTP (CTTT)
K49 CNTP K49 CNTY (POHE) NO1
K49 CNTY NO1 K49 KH&QLMT
K49 KHMT K49 KTNN
K49 LN K49 PTNT
K49 QLDD NO1 K49 QLTN&MT
K49 QLTNR K49 TT (POHE) NO1
K49 TY NO1 K49 TY NO2
K49 TY NO3

Danh sách cấp chứng chỉ K49 (K27-NL1)
Danh sách sinh viên không đạt K27-NL1
Danh sách sinh viên không học K27-NL1

Bài cùng chuyên mục