Khai giảng khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh K27 – NL1

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, hôm nay, ngày 19 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh K27-NL1 cho sinh viên K49 – Trường Đại học Nông Lâm.

Đến dự buổi Lễ có PGS.TS. Hà Quang Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm. Về phía trường Đại học Nông Lâm có PGS.TS. Nguyễn Công Tính – Trưởng Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên; PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà – Phó trưởng Phòng Đào tạo; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy khóa học và các em sinh viên K27 – NL1.

Phát biểu diễn văn khai giảng khóa học, PGS.TS. Hà Quang Tiến đã nêu bật tầm quan trọng của công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQPAN). Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục quốc phòng – an ninh “là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Việc học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và của toàn dân…”.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”. Đó là cơ sở định hướng để các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với các quan điểm, chủ trương của Đảng, ngày 19/6/2013 Quốc hội đã ban hành Luật GDQPAN, trong đó đã xác định mục tiêu GDQPAN là: Nhằm giáo dục cho mọi công dân đường lối, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết, để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian hơn 1 tháng các em học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP&AN ĐHTN, các em sẽ được trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh theo chương trình được quy định tại Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời được rèn luyện trong môi trường quân sự, mà ở đó ý thức tổ chức kỷ luật rất được coi trọng. Đây là cơ hội để các em tự tu dưỡng và rèn luyện bản thân…

Khi tham gia khóa học GDQPAN tại Trung tâm GDQP&AN ĐHTN, các em được trang bị kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự.

Đồng chí Đại tá Hứa Hải Triều – Đại diện Khoa Giáo viên trong Trung tâm phát biểu sẽ đem hết tinh thần, năng lực trách nhiệm để giảng dạy đúng nội dung, chương trình, kế hoạch GDQPAN quy định cho từng đối tượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động của người học, giảm giờ thuyết trình; tập trung hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu, tăng cường thảo luận,… nhằm thu hút và tạo hứng khởi cho sinh viên khi học tập và rèn luyện tại Trung tâm.

Sinh viên Ngô Thị Duyên – đại diện cho các sinh viên K27 – NL1 phát biểu bày tỏ lòng quyết tâm, cố gắng trong học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học.

Nhân dịp này, PGS.TS. Hà Quang Tiến cũng đã trao tặng giấy khen cho các sinh viên K27-YD1 đã có thành tích trong học tập, rèn luyện môn học GDQPAN.

Bài và ảnh: Nguyễn Nghĩa, Quý Thành

Bài cùng chuyên mục