Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 của các chiến sỹ nhí năm 2017