Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ hai của các chiến sỹ nhí tham gia chương trình Chúng em học làm chiến sỹ – Đợt 2 năm 2019

Trung đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

Bài cùng chuyên mục