Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ năm của các chiến sỹ nhí tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” – Đợt 1, năm 2019

Trung đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

Trung đội 5

Trung đội 6

Bài cùng chuyên mục