Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ năm của các chiến sỹ nhí tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” – Đợt 2, năm 2019

Trung đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

Những giây phút gặp lại gia đình sau 5 ngày rèn luyện

Bài cùng chuyên mục