Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ tám của các chiến sỹ nhí tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” – Đợt 2, năm 2019

Trung đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

Bài cùng chuyên mục