Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN đợt học lại, thi lại tháng 7/2018

Danh sách chi tiết xem tại đây.