Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận Thanh tra, Pháp chế Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Bài cùng chuyên mục