Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028