Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp xúc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trung tâm GDQP&AN ĐHTN