Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP&AN ĐHTN