Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019
Trang chủ Sinh viên Kết quả học tập

Kết quả học tập

Thông báo kết quả học lại, thi lại môn học GDQPAN đợt tháng 6...

HL LS01-HP1 HL LS02-HP1 HL LS03-HP1 HL LS04-HP2 HL LS05-HP3 HL LS06-3HP TL LS01-HP1 TL LS05-HP3 TL LS06-HP1 TL LS08-HP2 TL LS09-HP2

Kết quả học tập môn học GDQPAN K50 – Hệ liên thông (K27-YD2)

Bảng điểm lớp K50 CT50 LK Bảng điểm Lớp K50 CT50 LK - Học phần bổ sung

Kết quả học tập môn học GDQP&AN K16 (K27-TT1)

K16 ATTT A K16 CN TDH A K16 CNTrT A K16 CNTT A K16 CNTT B K16 CNTT C K16 CNTT D K16 CNTT H K16 DTTT A K16 DTTT B K16 DTTT H K16...

Kết quả học tập môn học GDQP, AN K27-CN1 (K54)

K53 tro ve truoc K54 CDL 01 K54 CDT 01 K54 CDT 02 K54 CDT 03 K54 CDT 04 K54 CN-CTM.01 K54 CN-DDT.01 K54 CN-DDT.02 K54 CN-KTO.01 K54 CN-KTO.02 K54 CN-KTO03 K54 DDT 01 K54 DDT 02 K54...

Kết quả học tập và quyết định cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN K27-NL1...

K48,47,46,45,43 K49 Bao ve thuc vat K49 CNSH K49 CNTP (CTTT) K49 CNTP K49 CNTY (POHE) NO1 K49 CNTY NO1 K49 KH&QLMT K49 KHMT K49 KTNN K49 LN K49 PTNT K49 QLDD NO1 K49 QLTN&MT K49 QLTNR K49 TT...

Bài viết mới