Thứ Bảy, Tháng Năm 25, 2019
Trang chủ Sinh viên Kết quả học tập

Kết quả học tập

Kết quả học tập môn học GDQP, AN K27-CN1 (K54)

K53 tro ve truoc K54 CDL 01 K54 CDT 01 K54 CDT 02 K54 CDT 03 K54 CDT 04 K54 CN-CTM.01 K54 CN-DDT.01 K54 CN-DDT.02 K54 CN-KTO.01 K54 CN-KTO.02 K54 CN-KTO03 K54 DDT 01 K54 DDT 02 K54...

Kết quả học tập và quyết định cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN K27-NL1...

K48,47,46,45,43 K49 Bao ve thuc vat K49 CNSH K49 CNTP (CTTT) K49 CNTP K49 CNTY (POHE) NO1 K49 CNTY NO1 K49 KH&QLMT K49 KHMT K49 KTNN K49 LN K49 PTNT K49 QLDD NO1 K49 QLTN&MT K49 QLTNR K49 TT...

Quyết định công nhận kết quả học tập K27-YD1

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K27-YD1Danh sách sinh viên không...

Bài viết mới