Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019
Trang chủ Tags Trường ĐH Nông Lâm

Tag: Trường ĐH Nông Lâm

Kết quả học tập

Kết quả học tập và quyết định cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN K27-NL1...

K48,47,46,45,43 K49 Bao ve thuc vat K49 CNSH K49 CNTP (CTTT) K49 CNTP K49 CNTY (POHE) NO1 K49 CNTY NO1 K49 KH&QLMT K49 KHMT K49 KTNN K49 LN K49 PTNT K49 QLDD NO1 K49 QLTN&MT K49 QLTNR K49 TT...

Kết quả học tập môn học GDQP, AN K48 (K26-NL1)

K47 tro ve truoc.pdf K48 CNSH.pdf K48 CNSTH.pdf K48 CNTP.pdf K48 CNTY NO1.pdf K48 CNTY NO2.pdf K48 CNTY NO3.pdf K48 CNTY POHE.pdf K48 DCMT.pdf K48 Duoc TY.pdf K48 KHMT.pdf K48 Khuyen nong.pdf K48 KTNN.pdf K48 KTTN TN.pdf K48...

Kết quả học tập môn học GDQP, AN K47, 46, 45, 43 (K25-NL1)

Điểm K25-NL1 Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-NL1 Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ K25-NL1

Kết quả học tập môn học GDQP, AN K47 (K24-NL2)

K47 CNTY NO1 K47 CNTY NO2 K47 CNTY POHE K47 DCMT K47 Duoc TY K47 KHMT K47 QLDD NO1 K47 QLDD NO2 K47 QLDD NO3 K47 QLTN&MT K47 Thu Y NO1 K47 Thu Y NO2 K47...

Bài viết mới