Thiệp chúc mừng năm mới 2019 và mừng Xuân Kỷ Hợi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thiệp chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng