Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

– Tên đề tài: “Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Mã số: ĐH 2017-TN10-01

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoàng Tinh

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 787/QĐ-TTGDQPAN ngày 23/9/2019.

Thời gian nghiệm thu: 16h00 ngày 08/10/2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp tầng 3, Nhà N1, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu:

Bài cùng chuyên mục