Lịch công tác

Ngày 05-09-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

04/9/2023

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

THỨ BA

05/9/2023

07h00’

Quân khu 1

Họp Giao ban công tác tháng 9 năm 2023

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Quân khu 1

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

06/9/2023

Từ 06 – 08/9/2023

Trung tâm QDQPAN

Tổ chức thi kết thúc học phần môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên K32-SP1, K32- PH1 (Trường ĐH Sư phạm ĐHTN và Phân hiệu Lào Cai – ĐHTN)

Theo Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

THỨ NĂM

07/9/2023

 

 

 

 

 

 THỨ SÁU

08/9/2023

08h00’

Phòng họp 1

ĐHTN

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2023

- PGS.TS Hà Quang Tiến

- Thượng tá Hoàng Quốc Huy

Đảng ủy ĐHTN

VP ĐƯ

THỨ BẢY

09/9/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

10/9/2023

 

 

 

 

 

Các bài liên quan