Hoạt động ngoại khóa

Ngày 03-12-2023

Đa dạng hoạt động ngoại khoá cho sinh viên tại Trung tâm GDQPAN

01/11/2023 | 00:00

GD&TĐ - Hoạt động ngoại khóa có vai trò quan trọng giúp sinh viên phát triển nhanh về tư duy và có khả năng ứng xử tốt.

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của các chiến sĩ K32-KD1, PHHG1

10/10/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của các chiến sĩ K57-TNUE (K32-SP1)

21/09/2023 | 00:00

Một số hình ảnh Lễ Bế giảng chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

27/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 9 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

26/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 8 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

25/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

24/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 6 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

23/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 5 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

22/06/2023 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 4 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

21/06/2023 | 00:00

Trang 1/4 <1234>