Hoạt động ngoại khóa

Ngày 11-08-2022

Khóa học bổ ích tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

12/04/2022 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của các chiến sĩ K57-TNUT (K30-CN1)

12/03/2022 | 00:00

Chương trình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên thông qua trò chơi quân sự và hoạt động dã ngoại tại Trung tâm GDQPAN Đại học Thái Nguyên

01/11/2020 | 00:00

Để môn học GDQPAN không còn là “thép”, là nỗi ám ảnh của nhiều sinh viên mà giờ đây khi tham gia học tập môn học GDQPAN tại Trung tâm sẽ là niềm vui, là những kỷ niệm, là sự thấu hiểu các lớp cha anh đã trải qua và yêu thích môn học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh ĐHTN đã tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, học lý luận trên lớp gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế.

Hoạt động ngoại khóa của Trung đội 5, 6 K29-KD1 khi tham gia học tập GDQPAN

27/09/2020 | 00:00

Một số hình ảnh ngày học thứ 5 của chiến sỹ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

30/07/2020 | 20:00

Một số hình ảnh ngày học thứ 4 của chiến sỹ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

30/07/2020 | 11:00

Một số hình ảnh ngày học thứ 3 của chiến sỹ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

28/07/2020 | 00:00

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch hiệp đồng với phụ huynh có Chiến sỹ tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

28/07/2020 | 00:00

Một số hình ảnh ngày học thứ 2 của chiến sỹ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

27/07/2020 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày đầu "nhập ngũ" của các chiến sỹ nhí năm 2020

26/07/2020 | 00:00

Trang 1/2 <12>