Chúng em học làm chiến sĩ

Ngày 14-07-2024

Danh sách biên chế trung đội của các "Chiến sĩ nhí" tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2 - Năm 2024

22/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 8 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

19/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

18/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 6 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

17/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 5 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

16/06/2024 | 00:00

Thăm quan Lữ đoàn Pháo binh 382

15/06/2024 | 00:00

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Chúng em học làm chiến sĩ”, sáng ngày 15/6, các “Chiến sĩ” tham gia chương trình “Chúng em học làm chiến sĩ” - Đợt 1 Năm 2024 đã được tham quan doanh trại bộ đội chính quy tại Lữ đoàn Pháo binh 382.

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 4 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

15/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 3 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

14/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 2 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

13/06/2024 | 00:00

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ nhất của các chiến sĩ tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" Đợt 1 năm 2024

12/06/2024 | 00:00

Trang 1/5 <12345>