Giới thiệu

Ngày 06-05-2024

Ban Giám đốc

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

PGS. TS Hoàng Văn Hùng

(Lý lịch khoa học)

Giám đốc

Email: hoangvanhung@tnu.edu.vn

2

Thượng tá Lê Đại Lâm

(Lý lịch khoa học)

Phó Giám đốc

Email: lamld@tnu.edu.vn

Các bài liên quan