Giới thiệu

Ngày 13-11-2019

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thượng tá Lê Đại Lâm

(Lý lịch khoa học)

Trưởng phòng

ĐT: 0979.164.358

Email: lamld@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Hải Dương

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng phòng

ĐT: 0987.256.688

Email: duongnh@tnu.edu.vn

3

ThS. Dương Thế Ngọc

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng

ĐT: 0989.313.444

Email: ngocdt@tnu.edu.vn

4

 

ThS. Nguyễn Lan Hoa

Chuyên viên phụ trách VPĐU

ĐT: 0983.758.150

Email: hoanl@tnu.edu.vn

5

Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ

ĐT: 0989.933.875

Email: hienbtt@tnu.edu.vn

6

 

Nguyễn Thị Ngân

Chuyên viên VPCĐ, VPĐTN

ĐT: 0984.087.189

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

7

ThS. Trần Thị Bích Hợp

Chuyên viên phụ trách thanh tra, pháp chế

ĐT: 0912.899.125

Email: hopttb@tnu.edu.vn

8

Nguyễn Mạnh Hùng

Lái xe

ĐT: 0912.661.322

Email: hungnm@tnu.edu.vn

9

Mai Quý Thành

Phụ trách đội Bảo vệ

ĐT: 0989.743.712

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

10

Nguyễn Quốc Đồng

Bảo vệ

ĐT: 0988.939.724

11

Lương Xuân Tiến

Bảo vệ

ĐT: 0973.351.127

12

Đỗ Văn Lương

Bảo vệ

ĐT: 0976.549.686

13

Đặng Xuân Sơn

Nhân viên điện nước

ĐT: 0917.829.950

Email:

14

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Kế toán viên

ĐT: 0972.597.907

Email: hongntt@tnu.edu.vn

15

Ma Thị Hồng Anh

Kế toán viên

ĐT: 0973.989.337

Email: anhmth@tnu.edu.vn

16

Tạ Thị Ngọc Hà

Thủ quỹ

ĐT: 0974.452.736

Email: hattn@tnu.edu.vn

17

Hà Trọng Quyết

Chuyên viên phụ trách cơ sở vật chất

ĐT: 0987.867.707

Email: quyetht@tnu.edu.vn

18

Thiếu tá Vũ Bá Anh

Giảng viên kiêm cán bộ quản lý CSVC

ĐT: 0986.004.599

Email: anhvb@tnu.edu.vn

19

Ninh Văn Nỉu

Y tá

ĐT: 01695.552.007

Email: niunv@tnu.edu.vn

20

Nguyễn Thúy Trang

Trung cấp điều dưỡng

ĐT: 0988.131.232

Email: trangnt@tnu.edu.vn

21

Lê Thị Thu Trang

Trung cấp điều dưỡng

ĐT: 0979.585.769

Email: trangltt@tnu.edu.vn

22

ThS. Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên viên phụ trách CNTT

ĐT: 0976.179.535

Email: nghia.nt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan