Giới thiệu

Ngày 28-03-2021

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thượng tá Lê Đại Lâm

(Lý lịch khoa học)

Trưởng phòng

Email: lamld@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Hải Dương

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng phòng

Email: duongnh@tnu.edu.vn

3  

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

(Lý lịch khoa học)

Kế toán trưởng Email: dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn
4  

ThS. Ứng Trọng Khánh

(Lý lịch khoa học)

Chuyên viên phụ trách TCBB Email: ungtrongkhanh@tnu.edu.vn

5

 

ThS. Nguyễn Lan Hoa

Chuyên viên phụ trách VPĐU

Email: hoanl@tnu.edu.vn

6

CN. Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ

Email: hienbtt@tnu.edu.vn

7

 

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Chuyên viên VPCĐ, VPĐTN

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

8

ThS. Trần Thị Bích Hợp

Chuyên viên phụ trách thanh tra, pháp chế

Email: hopttb@tnu.edu.vn

9

Nguyễn Mạnh Hùng

Lái xe

Email: hungnm@tnu.edu.vn

10

Mai Quý Thành

Phụ trách đội Bảo vệ

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

11

Lương Xuân Tiến

Bảo vệ

 

12

Đỗ Văn Lương

Bảo vệ

 

13

CN. Đặng Xuân Sơn

Nhân viên điện nước

Email: sondx@tnu.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Kế toán viên

Email: hongntt@tnu.edu.vn

15

CN. Ma Thị Hồng Anh

Kế toán viên

Email: anhmth@tnu.edu.vn

16

CN. Tạ Thị Ngọc Hà

Thủ quỹ

Email: hattn@tnu.edu.vn

17

Thiếu tá Vũ Bá Anh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ quản lý CSVC

Email: anhvb@tnu.edu.vn

18

CN. Ninh Văn Nỉu

Y tá

Email: niunv@tnu.edu.vn

19

Lê Thị Thu Trang

Trung cấp điều dưỡng

Email: trangltt@tnu.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên viên phụ trách TCCB

Email: nghia.nt@tnu.edu.vn

21   ThS. Nông Tuấn Vinh Chuyên viên cơ sở vật chất Email: vinhnt@tnu.edu.vn
22   CN. Tạ Hữu Vinh Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân trang Email: vinhth@tnu.edu.vn
23   CN. Nguyễn Văn Thành Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân khí Email: thanhnv@tnu.edu.vn 
24   CN. Đào Tùng Dương Chuyên viên Hành chính, tổng hợp  Email: duongdt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan