Giới thiệu

Ngày 01-08-2023

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thượng tá Lê Đại Lâm

(Lý lịch khoa học)

Trưởng phòng

Email: lamld@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Hải Dương

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng phòng

Email: duongnh@tnu.edu.vn

3

PGS.TS. Hà Quang Tiến

(Lý lịch khoa học)

Bí thư Đảng ủy Email: tienhq@tnu.edu.vn
4  

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

(Lý lịch khoa học)

Kế toán trưởng Email: dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn
5  

ThS. Ứng Trọng Khánh

(Lý lịch khoa học)

Chuyên viên phụ trách TCBB Email: ungtrongkhanh@tnu.edu.vn

6

 

ThS. Nguyễn Lan Hoa

Chuyên viên phụ trách VPĐU

Email: hoanl@tnu.edu.vn

7

CN. Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ

Email: hienbtt@tnu.edu.vn

8

 

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Chuyên viên VPCĐ, VPĐTN

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

9

ThS. Trần Thị Bích Hợp

Chuyên viên phụ trách thanh tra, pháp chế

Email: hopttb@tnu.edu.vn

10

Nguyễn Mạnh Hùng

Lái xe

Email: hungnm@tnu.edu.vn

11

Mai Quý Thành

Phụ trách đội Bảo vệ

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

12

 

Nguyễn Hoài Nam

Bảo vệ

 

13

Đỗ Văn Lương

Bảo vệ

 

14

CN. Đặng Xuân Sơn

Nhân viên điện nước

Email: sondx@tnu.edu.vn

15

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Kế toán viên

Email: hongntt@tnu.edu.vn

16

CN. Ma Thị Hồng Anh

Kế toán viên

Email: anhmth@tnu.edu.vn

17

CN. Tạ Thị Ngọc Hà

Thủ quỹ

Email: hattn@tnu.edu.vn

18

Thiếu tá Vũ Bá Anh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên kiêm cán bộ quản lý CSVC

Email: anhvb@tnu.edu.vn

19

CN. Ninh Văn Nỉu

Y tá

Email: niunv@tnu.edu.vn

20

Lê Thị Thu Trang

Trung cấp điều dưỡng

Email: trangltt@tnu.edu.vn

21

ThS. Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên viên phụ trách TCCB

Email: nghia.nt@tnu.edu.vn

22   CN. Tạ Hữu Vinh Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân trang Email: vinhth@tnu.edu.vn
23   CN. Nguyễn Văn Thành Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân khí Email: thanhnv@tnu.edu.vn 
24   CN. Đào Tùng Dương Chuyên viên Hành chính, tổng hợp  Email: duongdt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan