Giới thiệu

Ngày 18-06-2024

Khoa Chính trị

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thượng tá Hoàng Quốc Huy

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng Khoa

(Phụ trách Khoa)

Email: huyhq@tnu.edu.vn

2 Đại tá Nguyễn Quang Công Giảng viên  
3
Trung tá Nguyễn Thanh Tú Giảng viên  
4 Trung tá Mai Thanh Hải Giảng viên  
5 Thiếu tá Phạm Xuân Thành Giảng viên  
6 ThS. Phạm Thị Thu Trà Giảng viên  
7 ThS. Dương Trường Sinh Giảng viên  
8 ThS. Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên  
9 ThS. Vũ Văn Xuyên Giảng viên  
10
ThS. Nguyễn Xuân Hảo Giảng viên  

Các bài liên quan