Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 8 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2024

Các bài liên quan