Danh sách biên chế trung đội của các "Chiến sĩ nhí" tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2 - Năm 2024

Chi tiết xem tại tệp đính kèm!

Các bài liên quan