Lịch công tác

Ngày 07-12-2020

Lịch công tác tuần từ 07/12 đến 13/12/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

07/12/2020

8h00

Phòng họp tầng 3

Phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm; cán bộ phụ trách văn phòng Đảng ủy

Đảng ủy ĐHTN

VP Đảng ủy

8h00

Khách sạn Đông Á Plaza, Thái Nguyên

Tham dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học

Phó Giám đốc; chuyên viên phụ trách Thanh tra

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Phòng

 KH-TH

THỨ BA

08/12/2020

14h00

Phòng họp tầng 3

Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 và Tập huấn tổ chức huấn luyện DQTV, lực lượng dự bị động viên

Ban Giám đốc

Ban chỉ huy Quân sự ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

09/12/2020


THỨ NĂM

10/12/2020

7h00

Tại Trung tâm

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC,NLĐ Trung tâm năm 2020

Toàn thể CBVC và người lao động Trung tâm

Ban Giám đốc

Phòng

 KH-TH

08h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham gia Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo


Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; chuyên viên văn phòng Đảng

Ban tổ chức Hội nghị

VP Đảng

THỨ SÁU

11/12/2020


THỨ BẢY

12/12/2020

07h00

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-YD2

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

13/12/2020

Các bài liên quan