Lịch công tác

Ngày 15-09-2020

Lịch công tác tuần từ 14/9 đến 20/9/2020

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

14/9/2020

07h30 

Tầng 2 Hội trường

Lễ Khai giảng khóa học GDQP&AN cho sinh viên K29-KD1; YD1

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá ĐinhVăn Long

Phòng

ĐT-QLNH

8h00

Phòng họp 1, tầng 5 ĐHTN

Tham gia xét thi đua Khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

GS.TS Phạm Hồng Quang

Phòng KH-TH

16h30

Sân vận động Trung tâm

Bế mạc Giải bóng đá sinh viên K29-NL1

Theo kế hoạch

Bí thư

Đoàn thanh niên

Đoàn TN

THỨ BA

15/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

16/9/2020

14h00

Phòng họp 1, tầng 5 ĐHTN

Tham gia Hội nghị kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phó Bí thư

Đinh Văn Long

Tỉnh ủy

Thái Nguyên

Phòng KH-TH

THỨ NĂM

17/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

18/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

19/9/2020

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

20/9/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan