Tên văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận thanh tra, pháp chế Trung tâm GDQPAN ĐHTN
Loại văn bản Quyết định
Số / Ký hiệu 850/QĐ-TTGDQPAN
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận thanh tra, pháp chế Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực 13/12/2017
Ngày hết hiệu lực ---
Người ký Đặng Kim Vui
Tệp đính kèm Tải về tệp đính kèm