Lịch công tác

Ngày 14-12-2020

Lịch công tác tuần từ 14/12 đến 20/12/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

14/12/2020

8h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm mở rộng

Ban chấp hành; Bí thư chi đoàn

Bí thứ ĐTN

VP Đoàn TN

09h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm

Ban chấp hành; Ủy viên UBKT Công đoàn

Chủ tịch

VP Công đoàn

THỨ BA

15/12/2020


THỨ TƯ

16/12/2020


THỨ NĂM

17/12/2020

08h00

Phòng họp 01 tầng 5, ĐHTN

Tham gia họp giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2020 bằng hình thức trực tuyến

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Giám đốc ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

18/12/2020

13h00

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-YD2

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

THỨ BẢY

19/12/2020

07h00-17h00

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-YD2

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

8h00

Tại Trung tâm

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN của Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Hải Dương

Theo Quyết định

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

 ĐT-QLNH

CHỦ NHẬT

20/12/2020


Các bài liên quan