Lịch công tác

Ngày 27-03-2022

Lịch công tác tuần từ 28/3 đến 03/4/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

28/03/2022

14h00’

Phòng họp tầng 3

Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 mở rộng.

Thành phần theo Quyết định

số 49/QĐ-TTGDQPAN ngày 17/02/2022 và phó Trưởng phòng ĐT-QLSV.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BA

29/03/2022

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

30/03/2022

10h00’

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng và Chủ tịch  Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2022-2027

Phòng

KH-TH

14h00’

ĐHSP-ĐHTN

Tham gia Hội đồng đánh giá giáo trình đào tạo đại học.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

31/03/2022

13h00’

Phòng họp 1 – Văn phòng ĐHTN 

Hội nghị tuyên truyền Phòng, chống tham nhũng Đại học Thái Nguyên năm 2022.

PGĐ Hà Quang Tiến, đ/c Trần Thị Bích Hợp

Giám đốc ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

01/04/2022

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

02/04/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

03/04/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan