Lịch công tác

Ngày 05-06-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

05/06/2023

04/6 đến ngày 13/4/2023

Trung tâm GDQPAN

Tổ chức chương trình “Chúng em học làm chiến sỹ” năm 2023

Theo Kế hoạch

Trưởng Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

THỨ BA

06/06/2023

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

07/06/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH đảng bộ Trung tâm

BCH Đảng bộ

Bí Thư Đảng ủy

VP ĐU

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác tháng 6 năm 2023

Ban Giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Kế toán trưởng

Giám đốc Trung tâm

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

08/06/2023

14h00 – 17h00’

Hội trường Trung tâm

Tiếp đón phụ huynh vào thăm chiến sĩ

Theo Kế hoạch

Trưởng Ban tổ chức

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ SÁU

09/06/2023

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

10/06/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

11/06/2063

 

 

 

 

 

Các bài liên quan